Betingelser

Ansvarserklæring
BETINGELSENE FOR BRUK AV ELECTROLUX NETTSIDER VELKOMMEN TIL AB ELECTROLUX (”ELECTROLUX” NETTSIDE. VENNLIGST LES DISSE BETINGELSENE NØYE FØR DU BRUKER DENNE NETTSIDEN. DENNE SIDEN SKAL KUN BENYTTES TIL INFORMASJON. VED Å BRUKE NETTSIDEN ELLER LASTE NED MATERIELL FRA NETTSIDEN SIER DU DEG ENIG I ETTERFØLGENDE BETINGELSER. DERSOM DU IKKE ER ENIG I DE ETTTERFØLGENDE BETINGELSENE MÅ DU IKKE LASTE NED MATERIELL FRA DENNE SIDEN. VED Å GÅ INN PÅ DENNE SIDEN INDIKERER DU AT DU ER ENIG I OG FØLGER DISSE BETINGELSENE.

Informasjonskapsler (cookies)
AB Electrolux (publ.) bruker informasjonskapsler for å gjøre ditt besøk på nettstedet lettere og bedre. Informasjonskapslene sendes til din datamaskin, identifiserer deg som unik bruker og lagrer dine personlige preferanser og tekniske data. Vi bruker
a.) Permanente informasjonskapsler (det betyr at informasjonskapslene lagres på din datamaskin til du selv sletter dem). b.) Midlertidige informasjonskapsler (informasjonen lagres på din datamaskin til du lukker nettleseren). Informasjonskapslene inneholder ingen personopplysninger i seg selv. Hvis du sender personlige opplysninger via Electrolux’ nettsted, kan opplysningene bli koblet sammen med data lagret i informasjonskapslene.

Dersom du ikke godtar at AB Electrolux (publ.) bruker informasjonskapsler, kan du endre innstillingene på nettleseren din slik at den ikke tillater informasjonskapsler (instrukser om hvordan du endrer innstillingene på nettleseren finner du i avsnittet om hjelp i nettleseren). Hvis du endrer innstillingene vil du ikke kunne åpne enkelte deler av Electrolux’ nettsted.

Hvis du har noen spørsmål om vår bruk av informasjonskapsler kan du kontakte oss på webmaster@electrolux.se

Lisens
Med forbehold for vilkårene i denne avtalen, gir ELECTROLUX deg en ikke eksklusiv, ikke overførbar, begrenset rett til å åpne, bruke og fremvise dette nettstedet og materialet det inneholder. Du bekrefter at du ikke vil avbryte eller forsøke å avbryte nettstedets drift på noen måte.

ELECTROLUX tillater at du leser og laster ned opplysninger (”materiale”) på nettstedet kun til egne, personlige og ikke foretningsmessige formål. Denne tillatelsen innebærer ikke overdragelse av eiendomsrett til materialet og kopier av materialet, og er underlagt følgende begrensninger: 1) Alle kopier av nedlastet materiale må inneholde alle erklæringer om opphavs- og eiendomsrett til materialet; 2) du kan ikke endre materialet på noen måte eller reprodusere eller fremvise, fremføre eller distribuere eller på annet vis bruke eller formidle det til noe allment eller forretningsmessig formål; og 3) du kan ikke overføre materialet til andre personer med mindre du underretter dem om, og de godkjenner, forpliktelsene for bruk i henhold til disse vilkårene. Du bekrefter at du vil rette deg etter alle andre begrensninger som angis på nettstedet og som kan bli oppdatert til enhver tid. Nettstedet, herunder alt materiale, er beskyttet av opphavsrett og internasjonal immateriellrett og traktatsbestemmelser. Du bekrefter at du vil etterleve alle internasjonale opphavsretter når du bruker nettstedet og forhindre urettmessig kopiering av materialet. Med mindre annet uttrykkelig er bestemt i vilkårene, gir ELECTROLUX deg ingen uttrykkelig eller underforstått rett i henhold til lover om patenter, mønstre, varemerker, opphavsrett eller bedriftshemmeligheter.

Brukerkonto
Du kan bli bedt om å åpne en konto for å få tilgang til visse begrensede deler av nettstedet. I dette tilfellet må du registrere deg ved å fylle ut et registreringsskjema nøyaktig og fullstendig. Du vil også bli bedt om å velge et passord og brukernavn. Du har selv ansvar for fortrolig behandling av passord og konto. Du er videre ansvarlig for all virksomhet som skjer på din konto. Du bekrefter at du vil underrette ELECTROLUX umiddelbart hvis uvedkommende bruker kontoen eller om andre brudd på sikkerheten. ELECTROLUX er ikke ansvarlig for eventuelle tap du pådrar deg som følge av at andre bruker ditt passord eller din konto.

Brukergarantier
Du forsikrer og garanterer at du vil bruke dette nettstedet i samsvar med avtalen, herunder lover og bestemmelser underlagt avtalen, og at du vil følge alle nåværende og fremtidige retningslinjer og regler for nettstedet. Du bekrefter at du ikke vil bruke nettstedet til å: (a) sende søppelpost eller uønskede meldinger; (b) utgi deg for å være ELECTROLUX eller andre; (c) forfalske topptekster eller på annen måte manipulere kjennemerker for å skjule opprinnelsen til innholdet som formidles på nettstedet; (d) gi uriktige opplysninger om din tilknyting til en person eller organisasjon; (e) opptre på en måte som kan virke negativt inn på andre brukeres mulighet til å bruke nettstedet; (f) drive med virksomhet som kan være i strid med gjeldende lov, (g) sende eller formidle materiale som er i strid med eller krenker andres rettigheter eller som er ulovlig, uhøflig, ærekrenkende, vulgært eller på annen måte støtende eller som inneholder reklame eller tilbud om varer eller tjenester eller (h) innhente eller lagre persondata om andre brukere med mindre dette er uttrykkelig godkjent av de aktuelle brukerne. Hvis du ikke overholder bestemmelsene over kan du ikke bruke nettstedet, ELECTROLUX vil ikke være ikke rettslig bundet av denne avtalen og forbeholder seg alle sine lovfestede rettigheter i forbindelse med slik overtredelse.

Endringer
ELECTROLUX forbeholder seg til enhver tid rett til, etter eget skjønn, å endre, modifisere, gjøre tillegg i eller fjerne enhver del av denne avtalen, helt eller delvis. Endringer i avtalen trer i kraft når endringsvarselet legges ut på nettstedet. Fortsatt bruk av nettstedet etter at en endring i avtalen er lagt ut på nettstedet anses som godkjenning av de aktuelle endringene.

ELECTROLUX kan til enhver tid og uten varsel ta bort, endre eller rette feil eller utelatelser i enhver del av nettstedet, foreta andre endringer på nettstedet eller i materialet, programmene, tjenestene eller eventuelt prisene beskrevet på nettstedet, stanse eller avvikle ethvert aspekt ved nettstedet, herunder tilgjengelighet til funksjoner på sidene. ELECTROLUX kan også, uten varsel eller erstatningsansvar, innføre begrensninger på visse funksjoner og tjenester eller begrense din tilgang til deler eller hele nettstedet. ELECTROLUX kan til enhver tid si opp de godkjennelser, rettigheter eller lisenser som er gitt over og i dette tilfellet må du umiddelbart slette alt materiale.

Bekreftelse vedrørende immaterielle rettigheter
Du er innforstått med at alle immaterielle rettigheter (herunder men ikke begrenset til opphavsrett, patenter, know-how, hemmelige opplysninger, databaseretter og rettigheter til varemerker og mønstre (registrerte og uregistrerte) på nettstedet innehas av ELECTROLUX eller dets lisensgivere. All goodwill og alle immaterielle rettigheter som følger av bruk av slike immaterielle rettigheter som innehas av ELECTROLUX tilfaller ELECTROLUX.

Opplysninger gitt av deg
Retningslinjene for personvern på nettstedet beskytter alle personlige opplysninger som kan identifisere deg som du gir ELECTROLUX via nettstedet. Du bør imidlertid ikke sende konfidensielle opplysninger til ELECTROLUX via nettstedet. Du er innforstått med at data eller materiale som du eller personer som opptrer på dine vegne gir ELECTROLUX ikke vil bli betraktet som fortrolig. Når du gir slike opplysninger eller slikt materiale til ELECTROLUX, overdrar du alle immaterielle rettigheter i og til slike opplysninger og slikt materiale til ELECTROLUX, og ELECTROLUX står derved fritt til å bruke, reprodusere, fremvise, fremføre, overføre, distribuere, endre, overdra og lisensiere opplysningene og materialet, og du er videre innforstått med at ELECTROLUX fritt kan bruke ideer, konsepter eller know-how som du eller personer som opptrer på dine vegne gir ELECTROLUX. Du garanterer videre at du ikke vil gi opplysninger eller materiale til ELECTROLUX som er ærekrenkende, truende, uanstendig, trakasserende eller på annen måte ulovlig etter enhver gjeldende lov eller som omfatter materiale som tilhører en annen. ELECTROLUX foreholder seg etter eget skjønn rett til å fjerne enhver opplysning du har gitt fra nettstedet.

Sikkerhet
Det ikke tillatt å: (a) Bruke innretninger eller programvare som kan forstyrre nettstedets drift; (b) treffe tiltak som medfører en uforholdsmessig stor eller urimelig belastning på nettstedets infrastruktur (for eksempel masseutsendelse av e-post – ”spamming”) eller (c) forstyrre eller gjøre endringer i nettstedets programvare eller programvarens funksjonalitet. Dette omfatter å legge ut materiale på nettstedet som er infisert med virus, trojanske hester, tidsinnstilte bomber eller andre elementer som kan skade eller forstyrre nettstedets programmeringsstruktur.

Tredjeparts nettsteder
ELECTROLUX verken overvåker eller gjennomgår innholdet på en tredjeparts nettsted, og ELECTROLUX er heller ikke ansvarlig for at en tredjeparts nettsted er korrekt og pålitelig. ELECTROLUX kan dessuten legge ut lenker på dette nettstedet til nettsteder som drives av andre organisasjoner. Når du bruker slike nettsteder forlater du dette nettstedet. Hvis du besøker et nettsted via en av våre lenker, gjør du det på egen risiko og det er ditt ansvar å treffe nødvendige tiltak for å beskytte deg mot virus og andre skadelige elementer. ELECTROLUX gir ingen garantier eller forsikringer vedrørende nettsteder du kan komme til via en lenke eller opplysninger du finner på dette nettstedet eller produkter eller tjenester beskrevet der. En lenke innebærer ikke at ELECTROLUX eller dette nettstedet sponser, støtter, er tilknyttet eller forbundet med, eller har myndighet til å bruke varemerker, firmanavn, logoer eller copyright-symboler som vises i eller er tilgjengelige via lenkene, eller at et lenket nettsted har rett til å bruke varemerker, firmanavn, logoer eller copyright-symboler som tilhører ELECTROLUX eller dets tilknyttet selskaper eller datterselskaper.

Eksterne lenker til nettstedet
Alle lenker til nettstedet må godkjennes skriftlig av ELECTROLUX, bortsett fra at ELECTROLUX godkjenner lenker når: (i) lenken kun inneholder navnet ”ELECTROLUX” og ikke inneholder noen varemerker som tilhører ELECTROLUX eller dets lisensgivere; (ii) lenken ”peker” kun til www.electrolux.com og ikke til underliggende sider; (iii) lenken viser når den aktiveres av brukeren hele siden på skjermen i et fullt funksjonsdyktig nettleservindu og ikke innenfor en ”ramme” på den lenkede vevsiden; og (iv) lenkens utseende, posisjon og andre egenskaper ikke kan skape et falskt bilde av at en organisasjon eller dens virksomhet eller produkter er knyttet til eller sponset av ELECTROLUX og heller ikke er egnet til å skade eller svekke goodwill knyttet til navn og varemerker som tilhører ELECTROLUX eller dets tilknyttede selskaper. ELECTROLUX forbeholder seg til enhver tid og etter eget skjønn rett til å tilbakekalle dette samtykket til å opprette en lenke.

Fraskrivelse av underforståtte garantier
ELECTROLUX har gjort sitt beste for at opplysninger på dette nettstedet er korrekte, men påtar seg ikke ansvar for dette. MATERIALET KAN INNEHOLDE UNØYAKTIGHETER OG TRYKKFEIL. ELECTROLUX GARANTERER IKKE AT MATERIALET ER KORREKT ELLER FULLSTENDIG ELLER AT RÅD, UTTALELSER, ERKLÆRINGER ELLER ANNEN INFORMASJON SOM VISES ELLER DISTRIBUERES PÅ NETTSTEDET ER PÅLITELIGE. DU BEKREFTER AT BRUK AV SLIKE UTTALELSER, RÅD, ERKLÆRINGER, NOTATER ELLER OPPLYSNINGER SKJER PÅ EGEN RISIKO. ALT INNHOLD GIS ”SOM DET ER” OG ”SOM TILGJENGELIG”. ELECTROLUX GIR INGEN FORSIKRINGER OG GARANTIER, UTTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅTTE, HERUNDER UTEN BEGRENSNING GARANTIER OM SALGBARHET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL, IKKE-KRENKELSE AV EN ANNEN PARTS RETTIGHETER, ELLER GARANTI VEDRØRENDE DRIFT AV NETTSTEDET ELLER DETS INNHOLD. ELECTROLUX GIR INGEN GARANTIER ELLER FORSIKRINGER VEDRØRENDE SIKKERHETEN PÅ NETTSTEDET. DU ER INNFORSTÅTT MED AT OPPLYSNINGER DU SENDER KAN BLI OPPFANGET. ELECTROLUX GARANTERER IKKE AT NETTSTEDET ELLER SERVERNE SOM GJØR NETTSTEDET TILGJENGELIG ELLER ELEKTRONISKE MELDINGER ELECTROLUX SENDER ER UTEN VIRUS ELLER ANDRE SKADELIGE ELEMENTER. ELECTROLUX FRASKRIVER SEG ALLE SLIKE FORSIKRINGER, GARANTIER OG VILKÅR MED MINDRE OG I DEN USTREKNING SLIK FRASKRIVELSE ER FORBUDT VED LOV.

Ansvarsbegrensning
ELECTROLUX ER IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHET ANSVARLIG FOR DIREKTE ELLER INDIREKTE SKADE, FØLGESKADE, STRAFFERSTATNING, SPESIELLE ELLER MEDFØLGENDE SKADE (HERUNDER UTEN BEGRENSNING TAP AV PRODUKSJON, KONTRAKT, INNTEKT, DATA, OPPLYSNINGER ELLER PRODUKSJONSAVBRUDD) SOM FØLGER AV ELLER OPPSTÅR I FORBINDELSE MED BRUK ELLER MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE DETTE NETTSTEDET ELLER INNHOLDET PÅ DET ELLER I FORBINDELSE MED DENNE AVTALEN, SELV OM ELECTROLUX HAR BLITT UNDERRETTET OM MULIGHETEN FOR AT SLIK SKADE KAN INNTREFFE. I TILLEGG TIL DISSE VILKÅRENE, HAR ELECTROLUX IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHET ANSVAR FOR FEIL, UNØYAKTIGHETER, UTELATELSER ELLER ANDRE MANGLER ELLER FOR MANGLENDE RETTIDIGHET ELLER EKTHET VEDRØRENDE OPPLYSNINGER PÅ NETTSTEDET.

Plikt til å begrense tap.
Med forbehold for ansvarsbegrensningen angitt i vilkårene, må du ta alle rimelig skritt for å begrense eget tap som oppstår i forbindelse med eventuelle krav eller søksmål (enten det gjelder om uaktsomhet, kontraktsbrudd eller annet) du fremmer mot ELECTROLUX.

Varsler
Alle henvisninger til ”skriftlig” og ”varsler”, ”underretning” og lignende utrykk omfatter elektroniske kommunikasjonsmetoder (for eksempel e-post) forutsatt at parten som bruker meldingen oppbevarer akseptabel dokumentasjon på at meldingen ble sendt og mottatt.

Eneste beføyelse
Dersom ELECTROLUX ikke oppfyller sine forpliktelser etter denne avtalen, kan ELECTROLUX etter eget valg enten rette sin manglende oppfyllelse eller si opp avtalen ved forhåndsvarsel til deg, som gjøres tilgjengelig på nettstedet. I den utstrekningen loven tillater det, utgjør denne bestemmelsen din eneste beføyelse i forbindelse med manglende oppfyllelse fra ELECTROLUX’ side.

Fullstendig avtale og vilkårenes uavhengighet
Denne avtalen utgjør den fullstendige avtale mellom ELECTROLUX og deg med hensyn til din bruk av nettstedet. Hvis du ønsker å fremme eventuelle rettskrav i forbindelse med bruk av nettstedet, må dette gjøres innen 1 (ett) år fra kravet eller årsaken til kravet oppsto. Dersom en kompetent domstol finner at en bestemmelse i avtalen ikke kan gjennomføres, helt eller delvis, skal denne bestemmelsen gjennomføres i den ustrekning det er mulig for å oppfylle avtalens formål, og de øvrige bestemmelsene skal fortsatt være gyldige og i kraft.

Tredjeparts rettigheter
Med unntak for det som uttrykkelig er bestemt i denne avtalen, kan en person som ikke er part i avtalen ikke gjennomføre noen av avtalevilkårene.

Lovvalg
Dette nettstedet kontrolleres, drives og administreres av ELECTROLUX fra organisasjonens kontor i Sverige. ELECTROLUX gir ingen forsikringer om at materialet på nettstedet er formålstjenlig eller tilgjengelig for bruk utenfor Sverige, og det er forbudt å åpne det fra områder der nettstedets innhold er ulovlig. Hvis du går inn på nettstedet fra områder utenfor Sverige, er du ansvarlig for etterlevelse av alle lokale lover. Denne avtalen er underlagt svensk lov, uten at svenske bestemmelser om lovkonflikt skal komme til anvendelse. Eventuelle tvister som oppstår i forbindelse med avtalen skal avgjøres i første instans av Stockholms tingrett.

Betingelser for netthandel
Denne websiden eies og drives av Electrolux Home Products Norway as Electrolux Distriparts (”Electrolux”, ”vi”, ”oss”). Kontoradressen er: Risløkkveien 2 0580 Oslo, Norge Organisasjonsnr. 914700009. Dersom du har spørsmål angående nedenstående betingelser, har kommentarer eller klager i forbindelse med nettsiden vår, kan du sende en e-post til procorner@electrolux.no, eller ringe tlf. nr. +47 81530222

Tilgjengelighet
Bestilte varer vil bli levert straks forutsatt at de finnes på lager. Dersom den bestilte varen ikke er lagervare, vil du bli underrettet om dette så snart det er praktisk mulig.

Feilbestillinger
Du har anledning til å korrigere bestillingen helt frem til du blir bedt om å klikke på ”Bekreft” på den siste siden i bestillingsprosessen.

Bestillingsbekreftelse
Hvis du har oppgitt e-postadressen din, vil vi per e-post raskt bekrefte at vi har mottatt bestillingen din, samt bekrefte opplysningene dine. Bekreftelse på at bestillingen er godtatt får du når varene sendes fra oss.

Sikker nettbetaling
Du vil ikke bli avkrevd betaling før vi har forsikret oss om at bestillingen din er effektuert. Alle betalingsopplysninger krypteres automatisk når de oppgis. På den måten kan vi garantere den høyeste grad av sikkerhet for våre kunder. Varer bestilt over internett kan betales med følgende betalingskort: Visa og Mastercard. Alle priser er inklusive merverdiavgift og vårt registreringsnummer i momsregisteret er 914770009.

Heving av kjøp
I henhold til gjeldende bestemmelser om fjernsalg har du anledning til å heve kjøpet innen syv arbeidsdager etter at varen er mottatt. Dersom varen er levert til en tredje person, vil du bare kunne benytte deg av denne retten hvis du kan returnere den bestilte varen til oss.

Etter at du har mottatt den bestilte varen, har du anledning til å returnere den til oss innen syv dager og få pengene tilbake (forutsatt at du er i besittelse av ”Order Summary”-dokumentet) eller få en ny vare i bytte, såfremt den returnerte varen ikke har vært i bruk og returneres i originalemballasjen. Du betaler selv alle utgifter i forbindelse med tilbakesending av varen.

Kjøpsrestriksjoner
Materialet på denne nettsiden er kun tilgjengelig for personer som går inn på nettsiden fra Norge. Vi aksepterer kun bestillinger fra kunder bosatt i Norge som oppgir en leveringsadresse i Norge.

Levering
Når vi mottar en ordre før kl. 15.00 mandag – torsdag (med unntak av offentlige fridager), vil vi, forutsatt at varen finnes på lager, gjøre vårt ytterste for at levering skal finne sted den første etterfølgende arbeidsdag. Vi vil i alle fall gjøre vårt beste for å effektuere bestillinger mottatt over internett innen 48 timer etter at bestillingene er mottatt. Dersom de 48 timene omfatter en helg (lørdag og søndag) eller en offentlig fridag, vil vi bestrebe oss på å effektuere bestillingen i løpet av den første arbeidsdagen etter helgen eller fridagen.

Levering til den adressen du har oppgitt, vil skje med Posten Norge.

Vi forebeholder oss retten til å foreta delleveringer. Dersom bestillingen din omfatter mer enn én levering, vil du kun bli bedt om å betale ett fraktgebyr for hele bestillingen.

Fraktgebyr
Frakt på 75,- NOK vil komme i tillegg på bestillinger under 1200 NOK.

Endring av betingelsene
Vi forbeholder oss retten til når som helst å endre ovenstående betingelser og vi anbefaler derfor våre kunder å lese gjennom dem med jevne mellomrom.

Lovfestede rettigheter
Ovenstående betingelser påvirker ikke dine lovfestede rettigheter.